สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พรรณไม้มงคลลพระราชทานประจำจังหวัดลำปาง

 

                                                                            

      

                                                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กระเชา

Krachao

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                

Holoptelea integrifolia Planch.วงศ์

Family

              

ULMACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                                           

กระเจา (ภาคกลาง) กระเจาะ ขะเจา (ภาคใต้) กระเช้า (กาญจนบุรี) กะเซาะ (ราชบุรี) กาซาว (เพชรบุรี) ขะจาวแจง ฮังคาว (ภาคเหนือ) พูคาว (นครพนม) มหาเหนียว (นครราชสีมา) ฮ้างค้าว (ชัยภูมิ เชียงราย อุดรธานี) Indian elm

                                                                        

ลักษณะ 

Characteristics

                            

ไม้ต้น ผลัดใบ ลำต้นมักแตกง่ามใกล้โคนต้น เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อออกที่ซอกใบ ผลรูปรี แบน มีปีกบางล้อมรอบ ปลายผลเป็นติ่งสองแฉก เปลือกและใบเมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็นเขียว

                                                        

การกระจายพันธุ์

Distribution


 

พบขึ้นตามใป่าเบญจพรรณและตามป่าทุ่งทั่วไป บนที่ราบหรือตามเชิงเขา ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเล 1501,300 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ และภูมิภาคอินโดจีน

                                                                                 

ประโยชน์

Utilization   

             

          

เปลือก แก้ปวดข้อ รักษาโรคเรื้อนสุนัข และเป็นยากันตัวไร                              

เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างทำเครื่องเรือน เครื่องกลึง เครื่องมือกสิกรรมและแกะสลักได้ดี                                                                                              

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                 

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9 อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 43           

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                               

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view