สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พรรณไม้มงคลลพระราชทานประจำจังหวัดลำปาง

 

                                             

                              

      

                                                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กระเชา

Krachao


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                             

Holoptelea integrifolia Planch.                                                               

                                               

วงศ์

Family


ULMACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name กระเจา (ภาคกลาง) กระเจาะ ขะเจา (ภาคใต้) กระเช้า (กาญจนบุรี) กะเซาะ (ราชบุรี) กาซาว (เพชรบุรี) ขะจาวแจง ฮังคาว (ภาคเหนือ) พูคาว (นครพนม) มหาเหนียว (นครราชสีมา) ฮ้างค้าว (ชัยภูมิ เชียงราย อุดรธานี) Indian elm                                                              


ลักษณะ 

Characteristics  


ไม้ต้น ผลัดใบ ลำต้นมักแตกง่ามใกล้โคนต้น เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อออกที่ซอกใบ ผลรูปรี แบน มีปีกบางล้อมรอบ ปลายผลเป็นติ่งสองแฉก เปลือกและใบเมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็นเขียว


การกระจายพันธุ์

Distribution


พบขึ้นตามใป่าเบญจพรรณและตามป่าทุ่งทั่วไป บนที่ราบหรือตามเชิงเขา ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเล 1501,300 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ และภูมิภาคอินโดจีน


ประโยชน์

Utilization          


 

เปลือก แก้ปวดข้อ รักษาโรคเรื้อนสุนัข และเป็นยากันตัวไร                              

เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างทำเครื่องเรือน เครื่องกลึง เครื่องมือกสิกรรมและแกะสลักได้ดี                                                                                 


แหล่งข้อมูล

Reference       


พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9 อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 43                                                                         

              

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                               

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view