สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

บวบหอม

Buap Hom

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Luffa aegyptiaca Mill.

วงศ์

Family             

CUCURBITACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

บวบกลม บวบขม (ภาคกลาง) บวมอ้ม มะนอยขม มะนอยอ้ม (ภาคเหนือ) Smooth loofah                                                                                                                   
                   

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้เถาล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบหยักซี่ฟัน เว้าลึกเป็น 3 – 7 แฉก ดอกเดี่ยว แยกเพศ ต่างต้น กลีบดอกสีเหลืองสด ผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีแดง


การกระจายพันธุ์

Distribution 

         
                                                                       

ประโยชน์                

Utilization          

เถา ผล หรือทั้ง 5 เข้าตำรับยาหอม แก้ลม บำรุงหัวใจ แก้คัน แก้รังแค ฆ่าเหา ผลแห้ง แก้ริดสีดวงจมูก เมล็ด ขับเสมหะ แก้หืด


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา น. 217

-        สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 495-496

-        สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 556-557    

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next]
view