สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                          

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ซ้อ

So


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Gmelina arborea Roxb.                                


วงศ์

Family     

       

LABIATAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                        

 กำม่าทุ (กำแพงเพชร) แก้มอ้น (นครราชสีมา) ช้องแมว (ชุมพร) แต้งขาว (เชียงใหม่) ท้องแมว (ราชบุรี สุพรรณบุรี) เป้านก (อุตรดิตถ์) เฝิง (ภาคเหนือ) เมา (สุราษฎร์ธานี) สันปลาช่อน (สุโขทัย)                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics  


ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบมีต่อม 1 คู่ ดอกออกที่ง่ามใบ สีน้ำตาลอมเหลือง ผลสด รูปกลมหรือรูปไข่กลับ สีเขียวอมเหลือง


การกระจายพันธุ์

Distribution             

พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร ในประเทศไทยพบทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน เมียนมาร์ จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย                                                                                                                                                                                

ประโยชน์             

Utilization     

    

เปลือก รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน และแก้หูด ผลดิบ รับประทานเป็นผัก              


แหล่งข้อมูล

Reference  

       

สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา น. 118                                                                                                  


ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page :  1  2  3  4  [Next]
view