สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ฮ่อสะพายควาย

Ho Sa Phai Khwai    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Arnicratea cambodiana (Pierre) N. Hallé

วงศ์

Family             

CELASTRACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

-                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีเขียว ผลคล้ายฝัก 3 อัน ติดอยู่บนขั้วเดียวกัน รูปขอบขนาน เมื่อแก่แตก เมล็ดแบนการกระจายพันธุ์

Distribution 

                                                                                 

ประโยชน์                

Utilization          

เถาหรือแก่น ดองเหล้าบำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด แก้ปวดเมื่อย แก้ปวดเอว แก้ปวดกระดูก แก้อัมพาต รักษาโรคเหน็บชาแหล่งข้อมูล

Reference                                  

การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาดองเหล้าในภาคเหนือของประเทศไทย 


  

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page :  1  2  [Next]
view