สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ผักกะเฉด

Phak Ka Chet

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Neptunia oleracea Lour

วงศ์

Family             

LEGUMINOSAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

ผักฉีด ผักรู้นอน ผักหนอง ผักหละหนอง

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ล้มลุกฤดูเดียวยาวได้ถึง 1.5 ม. ลอยน้ำแทงรากออกตามข้อ ใบประกอบแบบขนสองชั้นเรียงสลับ ใบย่อยขนาดเล็ก รูปขอบขนาน สองข้างไม่เท่ากัน กว้าง 1.2-3 มม. ยาว 4-10 มม. หูใบรูปหัวใจเบี้ยว ยาว 4-8 มม. ดอกช่อกระจุกแน่นออกที่ซอกใบ ชูขี้นเหนือน้ำ ดอกย่อยขนาดเล็ก 30-50 ดอก ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน แบนเมล็ดรูปไข่แบน สีน้ำตาล 4-8 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

Distribution 

                                                       
                         

ประโยชน์                Utilization          

ใบ แก้ไข้ ถอนพิาอักเสบ
นม ดับพิษกาฬ ตับพิษอักเสบ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้
ทั้งต้น แก้ไข้ตัวร้อน ถอนพิษอักเสบ ถอนพิษ แก้ไข้ทับระดู ระดูทับไข้

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน    


คิวอาร์โค้ด

QR Code                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [Next]
view