สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Article

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย วันนี้ 4 ธันวาคม เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญห...

อ่านต่อ
วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก  เกิดจากองค์การยูเนสโก้เสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของ โลกขึ้น ด้วยตระหนักว่าการปก...

อ่านต่อ
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หรือวันรักต้นไม้แห่งชาติ (National Annual Tree Care Day) เป็นวันสำคัญของไทยที่มีความหมายน่ารักและน่าภูมิใจไม่น้อย ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช...

อ่านต่อ