สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตรัง


                             

                       

               

                                                  

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ศรีตรัง

Si trang


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Jacaranda mimosifolia D. Don                                                               


วงศ์

Family     

       

BIGNONIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

แคฝอย (กรุงเทพฯ) Brazilian rosa wood, Green ebony.

                                                                                             

ลักษณะ 

Characteristics  


                           

ไม้ต้น สูง 4-10 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกตรงกันข้าม ใบย่อยขนาดเล็กมาก ปลายใบแหลม โคนใบมน  ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อแขนงขนาดใหญ่ตามปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด มี 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์ กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ผล เป็นฝักแบนกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบนขนาดเล็กมีปีก


การกระจายพันธุ์

Distribution

 

เป็นไม้ถิ่นอเมริกาใต้ ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้นำเข้ามาปลูก ที่จังหวัดตรัง ออกดอกเดือนธันวาคม-มีนาคม                                                                  

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

ปลูกเป็นไม้ประดับแหล่งข้อมูล

Reference                                  

http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/tang.htm                           

    

พิกัด

UTM

47P 0770926 m.E 1521042 m.N

47P 0770983 m.E 1521645 m.N

47P 0770987 m.E 1521644 m.N

47P 0771294 m.E 1521649 m.N

47P 0771554 m.E 1520959 m.Nขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด ต้นมีอายุ 4 - 6 ปี จึงจะออกดอก เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 10 วัน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30 ซม. สามารถย้ายปลูกได้                                                                                                                                         

            

 

view