สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

              สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้เปิดบริการอบสมุนไพร  ตั้งแต่วันที่  12  สิงหาคม  2540  เพื่อบริการชุมชน  ให้คนไทยหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับสมุนไพรมากขึ้น และยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพแบบไทย ๆ  ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัด  เรียบง่าย  ตัวยาหาได้ในท้องถิ่น  ได้ผลดีและวงการแพทย์แผนปัจจุบันให้การยอมรับ
          อาคารอบสมุนไพรหลังเดิม  เป็นอาคารชั้นเดียว  มีห้องอบเพียง  2 ห้อง  แยกเป็นห้องอบชายและห้องอบหญิง  ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงมีผู้เข้าไปใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            อาคารอบสมุนไพรหลังปัจจุบัน  ได้ทำพิธีเปิดในวันที่  8  สิงหาคม  2545  เป็นอาคาร  2  ชั้น  มีห้องอบ  8  ห้อง  แยกเป็นห้องอบชายรวม  1  ห้อง  ห้องอบชายเดี่ยว  3   ห้อง   ห้องอบหญิงรวม  1  ห้อง  และห้องอบหญิงเดี่ยว  3  ห้อง   ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.  เป็นเงิน  1,800,000  บาท  และเงินบริจาคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์ (นิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญอุปถัมป์)  ผ่านนายเกรียงศักดิ์   หงษ์โต   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ  ในขณะนั้น  เพื่อสมทบจัดซื้อหม้ออบสมุนไพรและตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ  เป็นเงิน  605,000  บาท

การให้บริการ
          เปิดบริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.00  น. – 16.00 น.  คิดค่าใช้บริการห้องอบรวม  ท่านละ  50  บาท   ห้องอบเดี่ยวท่านละ 80 บาท  หากมีความประสงค์จะขอใช้บริการนอกเวลาเปิดให้บริการตามปกติ กรุณาแจ้งล่วงหน้า  ที่หมายเลขโทรศัพท์  0  3855  4920

 

สมุนไพรที่ใช้อบ
         ใช้สมุนไพรรวม  7 ชนิด  ได้แก่  ใบหนาดใหญ่  ใบตะไคร้หอม  ใบและผลมะกรูด  ใบส้มป่อย  ใบเปล้าใหญ่  หัวไพล  และผงการบูร  ซึ่งเป็นสูตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ บำรุงผิวพรรณ  และทำให้ร่างกายสดชื่น  ไม่ได้เน้นเพื่อรักษาโรค  เนื่องจากอาคารอบสมุนไพรหลังนี้ไม่ใช่สถานพยาบาล

ห้องจำหน่ายบัตร

ห้องอบรวมและอบเดี่ยวหญิง

ห้องอบรวมและอบเดี่ยวชาย

ขั้นตอนการอบสมุนไพร
 1. อาบน้ำเพื่อชำระสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย  แล้วแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น
 2. เข้าอบตัวในห้องอบสมุนไพร  ซึ่งมีอุณหภูมิ  42°C45°C  ใช้เวลาอบประมาณ  15  นาที  สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบมาก่อนอาจใช้เวลาอบน้อยกว่านี้ก็ได้  ถ้ารู้สึกอึดอัด  หายใจไม่ออก  ให้เปิดผ้าขาวบางออก  แล้วโผล่จมูกออกมาหายใจที่ช่องกระจก
 3. ออกมานั่งพัก  3 – 5  นาที
 4. เข้าอบอีกครั้ง  ประมาณ  15  นาที
 5. ออกมานั่งพัก  และดื่มน้ำสมุนไพร  หรือน้ำเปล่าชดเชย
 6. นั่งพักประมาณ  20  นาที  จึงอาบน้ำอีกครั้ง  ไม่ควรอาบน้ำทันทีหลังจากออกจากห้องอบ
 7. หากจะอบรอบต่อไปควรนั่งพักประมาณ  1  ชั่วโมง  หลังจากการอบรอบแรก
ประโยชน์ของการอบสมุนไพร
 1. ทำให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น
 2. แก้ปวดเมื่อย และวิงเวียนศีรษะ
 3.  ช่วยลดไขมันส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย
 4. รักษาเหน็บชา  อัมพฤกษ์  และอัมพาต
 5. รักษาสิว  ฝ้า  และบำรุงผิวพรรณ
 6. ช่วยให้ปอดขยาย  และหายจากหอบหืดในระยะที่ไม่มีอาการรุนแรง
 7. รักษาโรคภูมิแพ้
 8. รักษาหวัด  น้ำมูกไหล  แต่ไม่มีการแห้งตันของน้ำมูก
 9. ช่วยชักมดลูกให้เข้าอู่เร็วของสตรีหลังคลอด
ข้อห้ามสำหรับการอบสมุนไพร
 1. ขณะมีไข้สูง (มากกว่า 38°C)  เพราะอาจมีการติดเชื้อโรคต่าง ๆ
 2. โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด
 3. มีโรคประจำตัว  ได้แก่  โรคหัวใจ  โรคไต  โรคลมชัก  โรคหอบหืดระยะรุนแรง  โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง  และความดันโลหิตสูง
 4. สตรีขณะมีประจำเดือนร่วมกับมีอาการไข้  และปวดศีรษะร่วมด้วย
 5. มีอาการอักเสบจากบาดแผลต่าง ๆ
 6. อ่อนเพลีย  อดนอน  อดอาหาร  หรือหลังการรับประทานอิ่มใหม่ ๆ ปวดศีรษะชนิดเวียนศีรษะ  และคลื่นไส้

view