สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                     

                                        

                                                                                                                                                          

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สกุณี

Sa ku ni

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name                                                                    


Terminalia calamansanay (Blanco) Rolfe                                              
วงศ์

Family 

           

COMBRETACEAE                                                                                           


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ขี้มอด (นครพนม) ตาโหลน (สตูล) ตีนนก (จันทบุรี ตราด) ประคำขี้ควาย (ภาคใต้) สัตคุณี (ราชบุรี) แหนแดง (ภาคเหนือ) แฮ้น (ชุมพร นครสวรรค์)                                                                                                                                   


ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอกช่อ สีเขียวแกมเหลือง ออกที่ง่ามใบ มีกลิ่นเหม็น ผล เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปีกหนา 2 ปีก 


การกระจายพันธุ์

Distribution       

 

ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 200 เมตร ในต่างประเทศพบทั่วไปในเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ จนถึงฟิลิปปินส์และนิวกินี ออกดอกเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ติดผลเดือนธันวาคม-เมษายน ทิ้งใบช่วงสั้นๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน                                                                                              

ประโยชน์            

Utilization            

   

      

เปลือก บำรุงหัวใจ แก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ แก้ตกเลือด และแก้ตานซางในเด็ก                                                                                                                   

เนื้อไม้ ไม่ทนทาน แต่สามารถใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และใช้ในการก่อสร้างภายในตัวอาคารได้ดี
แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

- กกยาอีสาน น. 218

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 358-359 

- พจนานุกรมสมุนไพรไทย น. 739-740                                                                                          

    พิกัด

UTM

101º 30´ 26.6" E 13º 44´ 59.8" N

47P 0770798 m.E 1520862 m.N

47P 0770815 m.E 1520866 m.N

47P 0771048 m.E 1521000 m.N

47P 0771360 m.E 1521658 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view