สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิจิตร


                                 

                   

                                                                   

                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

บุนนาค

Bon nak


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Mesua ferrea L.                                                                                      


วงศ์

Family 

           

CALOPHYLLACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

สารภีดอย (เชียงใหม่) Ironwood

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics 

                   

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม                                                                                                                      


การกระจายพันธุ์

Distribution    

    

พบขึ้นตามป่าดิบชื้น ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกดอกเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ติดผลเดือนเมษายน-สิงหาคม              

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization 


ราก ขับลมในลำไส้ เปลือก กระจายหนอง กระพี้ ขับเสมหะในลำคอ แก่น แก้เลือดออกตามไรฟัน ใบ สมานแผลสด ดอก เป็นยาฝาดสมาน บำรุงธาตุ ขับลม บำรุงโลหิตและหัวใจ ขับเสมหะ แก้ไอ เกสรตัวผู้ บำรุงครรภ์ แก้ไข้

                                                                   

แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 139 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 3 สมุนไพรไทย น. 166 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 534-539 สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 75-76

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [Next]
view