สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                    

                     

                      


    

ชื่อ

Thai Name          

กฤษณา

Kritsana


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

 

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomteวงศ์

Family

              

THYMELAEACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

        

ไม้หอม (ภาคตะวันออก) Eagle wood


                                 

ลักษณะ 

Characteristics

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 18–30 เมตร ลำต้นเปลา เปลือกเรียบ สีเทาหรือขาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนมน ใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้านหรือมีขนกระจายตามขอบใบและเส้นกลางใบที่ผิวใบด้านล่าง ด้านบนเป็นมัน ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเขียวอมเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอดรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีขนทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น โคนเชื่อมติดกัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลม มีขน ก้านยอดเกสรเพศเมียสั้น ผล ผลแห้งแตก ค่อนข้างกลม ปลายผลมีติ่งเล็กน้อย มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม สีน้ำตาลอมเหลืองตามผิวของผลหนาแน่น มีกลีบเลี้ยงติดทนที่โคนผล

                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าดิบชื้น ในประเทศไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในต่างประเทศพบที่ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

      

ประโยชน์

Utilization 


           

แก่นไม้ บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต  บำรุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียนศีรษะ คุมธาตุ แก้อาเจียน แก้ท้องร่วง แก้ปวดบวมตามข้อ น้ำมันจากเมล็ด รักษาโรคเรื้อนและรักษาโรคผิวหนัง                                                        

       

แหล่งข้อมูล

Reference

          

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 53 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 76 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น.135-136                                                                                 

     

ขยายพันธุ์โดย   การเพาะเมล็ด เมล็ดจะมีอัตราการงอกประมาณ 70% การเก็บเมล็ดมาเพาะนั้นควรรีบเพาะเมล็ดที่เก็บมาทันที ก่อนที่แมลงและเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดจะทำให้เมล็ดไม่งอก กล้าไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดจะมีการเติบโตช้าและอาจฟุบตายได้จากโรคเน่าคอดินที่เกิดจากเชื้อรา Peronophythora sp. โดยเฉพาะเมื่อเพาะในดินที่ไม่ได้ผ่านการอบฆ่าเชื้อ

                      การขยายพันธุ์กฤษณาที่นิยมทำคือ  การขุดกล้าไม้จากบริเวณต้นแม่มาปลูกในเรือนเพาะชำ จนกล้าไม้อายุราว 1 ปี ซึ่งกล้าไม้จะมีความแข็งแรงและการเจริญเติบโตพอที่จะย้ายไปปลูกในแปลง วิธีอื่นที่ใช้ขยายพันธุ์กฤษณา คือ การตอนกิ่ง และการปักชำ (วนิดา และคณะ, 2535)

                     นอกจากนั้นยังมีวิธีการขยายพันธุ์กฤษณาให้ได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องนำเมล็ดจากป่ามาใช้ คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณาในสภาพปลอดเชื้อ (สมคิด, 2525)

                                                                                                                                                                                                                          

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view