สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                             

                                  

                                                                            

                     


                                                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name   


กระท้อน

Kraton


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.
วงศ์

Family


MELIACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

เตียน ล่อน สะท้อน (ภาคใต้) มะต้อง (ภาคเหนือ อุดรธานี) มะติ๋น (ภาคเหนือ) Red  sentol, Santol, Sentul, Yellow sentol                             

 

ลักษณะ 

Characteris  

           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก มี 3 ใบย่อย ดอกช่อ กลีบดอกสีเหลือง ผลสุกสีเหลืองอมน้ำตาล                                                                        


การกระจายพันธุ์              

Distribution  


มีถิ่นกำเนิดแถวอินโดจีนและมาเลเซียตะวันตก ก่อนจะแพร่ขยายไปในอินเดีย อินโดนีเซีย มอริเชียส และฟิลิปปินส์ จนกลายเป็นพืชท้องถิ่น ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม และเป็นผลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

                                                                         

ประโยชน์ 

Utilization    


ราก ดับพิษร้อนภายใน ถอนพิษไข้ แก้ไข้รากสาด ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ขับลม แก้ท้องเสีย แก้บวม เปลือก รักษากลากเกลื้อน แก้ท้องเสีย แก้บวม ใบ แก้ไข้ ดอกหรือผล ขับพยาธิ ฝาดสมาน แก้ตกโลหิต                                                                                                             

แหล่งข้อมูล

Reference                            

สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา น. 190 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 170 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 53-54สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 144-145


ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการเสียบยอด                                                                                                                                                                                                                           

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view