สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

 

                                                                                        

                             

                                                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กระดังงาไทย

Kradang nga thai

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                               

Cananga dorata (Lam.) Hook. f. &  Thomson var. odorata
วงศ์

Family

              

ANNONACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

 

กระดังงา (ตรัง ยะลา) กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ (ภาคกลาง) สะบันงา สะบันงาต้น (ภาคเหนือ)

                                       

ลักษณะ 

Characteristics

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ดอกสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอม ผลกลุ่ม เมื่อสุกสีเขียวคล้ำจนเกือบดำ

                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution

มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียเขตร้อน ในต่างประเทศพบที่แถบอินโดจีน มาเลเซีย และออสเตรเลีย

                                                                                 

ประโยชน์

Utilization

            

ราก คุมกำเนิด เปลือก รักษามะเร็งเพลิง เนื้อไม้ รักษาโรคปัสสาวะพิการ ใบ รักษาโรคผิวหนัง แก้คัน ดอก แก้ลมวิงเวียน แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ                                                                                         

แหล่งข้อมูล

Reference        

                                                        

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 70 สมุนไพรไทย มรดกไทย  น. 20 สมุนไพรไทย น. 21 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 30-31 สมุนไพรไทย ตอนที่ 1 น. 83-86 สารานุกรมสมุนไพร น. 72 

         

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view