สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                        

            

      

                                

                                                                                                                                                                   

    

ชื่อ

Thai Name       

     

กระทิง

Kra thing


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                             

Calophyllum inophyllum L.                                                    


วงศ์

Family

              

CALOPHYLLACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

กระทึง กากะทิง กากระทึง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) เนาวกาน (น่าน) สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์) Alexandrian laurel    

                                                                                              

ลักษณะ 

Characteristics

                          

ไมตน ยางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ดอกชอ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม                                                            

                                              

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบขึ้นตามป่าชายหาด ในพื้นที่ที่เป็นโขดหิน ที่ความสูงจากระดับทะเล 5-50 เมตร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับขึ้นได้ทั่วไป ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน และออสเตรเลีย

                                                                                 

ประโยชน์

Utilization 

           

ราก ใช้เบื่อปลา ล้างแผล ยาง เป็นยาถ่ายอย่างแรง ใบ รักษาตาแดง ตาฝ้าและตาฟาง ดอก ปรุงเป็นยาหอม บำรุงหัวใจ เมล็ด ให้น้ำมันใช้ทาถูนวดแก้ปวดข้อ เคล็ดบวม รักษาโรคหิด กลาก

                                                                                     

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                  

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 14 สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 50 สมุนไพรไทย น. 28 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 56-59 สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 51-52 สารานุกรมสมุนไพร น. 81

           

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด ชอบดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ความชุ่มชื้นปานกลาง                                                                                                                                                                                                                               

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view