สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดบุรีรัมย์


                                                                                                  

                              

    

ชื่อ

Thai Name


กาฬพฤกษ์

Kanla phruek


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

                 

Cassia grandis L. f.   

                                                           


วงศ์

Family

              

FABACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                  

Horse cassia, Pink shower                                                                                                   

                          

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ดอกช่อ กลีบดอกสีแดงคล้ำ แล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้ม ผลเป็นฝักกลมใหญ่ ผิวเกลี้ยง รูปทรงกระบอก สีดำ

                                                                                 

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

ถิ่นกำเนิดอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกอยู่ทั่วไป ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม                                                                                    

ประโยชน์

Utilizationเปลือกและเมล็ด ทำให้อาเจียน เป็นยาถ่ายพิษไข้ เนื้อในฝัก ใช้ปรุงเป็นยาระบายอ่อน ๆ แก้พิษไข้                                                                                                                                         

เนื้อไม้และเปลือก มีสารฝาด ใช้ฟอกหนัง                                      

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                  

พจนานุกรมสมุนไพรไทย  น. 62                                                ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด  
     ตัด - ทำแผลที่ปลายเมล็ด หรือแช่น้ำกรดเข้มข้น 45 นาที

ข้อสังเกตและผลการทดลอง  
     1. เมล็ดจะงอกใช้เวลาประมาณ 10 วัน
     2. ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน กล้าจะมีขนาดความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร
 

สามารถย้ายปลูกได้

                                                                                                                                                                                                                               

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view