สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                      

                                                                             

    

                                                                                                                                                                               

    

ชื่อ

Thai Name


กะเจียน

Ka chian


    

ชื่อวิทยาศาสตร์  

Scientific Name


Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku                                      วงศ์

Family


ANNONACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name 


ค่าสามซีก (เชียงใหม่) แคหาง (ราชบุรี) จันทน์ดง ทรายเด่น (ขอนแก่น) พญารากดำ(ชลบุรี) โมดดง (ระยอง) สะบันงาป่า (ภาคเหนือ) เหลือง (ลำปาง)

 

ลักษณะ 

Characteristics     

 

 

ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 30 เมตร เปลือกแตกรอยปริตามยาว ตามกิ่งอ่อน ก้านใบ ดอกและแผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นหนา นุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่-ขอบขนาน ยาว 9-18 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว สีเหลืองอมเขียว กลีบดอกหนา ยาว 1 เซนติเมตร ผลทรงกลมรี ติดเป็นกลุ่ม 20-30 ผล/กลุ่ม ก้านผลย่อยยาว 1.5-2 เซนติเมตร เมื่อแก่สีแดง


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทั่วไป บนพื้นที่สูงจากระดับทะเลจนถึง 700 เมตร ในประเทศไทยพบขึ้นทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ และภูมิภาคอินโดจีน


ประโยชน์

Utilization         


เปลือก รักษาแผลในปาก ราก แก้กระษัย (อาการป่วยที่เกิดจากหลายสาเหตุทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม โลหิตจาง ปวดเมื่อย) คุมกำเนิด บำรุงกำลังสำหรับบุรุษ และแก้ไข้


แหล่งข้อมูล

Reference         


สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 188-189 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1  น. 162-163 สมุนไพรไทย ตอนที่ 1 น. 88 พืชป่าสมุนไพร น. 194-195                                    


ขยายพันธุ์โดย                                                                                                                                                                                                                                 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view