สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                                      

      

                                                                                               

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กำจัดต้น

Kam chat ton

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.วงศ์

Family

              

RUTACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                          

พริกหอม หมากมาศ (กรุงเทพฯ) มะข่วง มะแขว่น (ภาคเหนือ) ลูกระมาศ (ภาคกลาง) หมักข่วง (แม่ฮ่องสอน)                                                                                                                                                                                  

ลักษณะ 

Characteristics

                                            

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ตามลำต้นมีหนามแหลม ดอกช่อ สีขาวอมเขียว ผล รูปกลม เมื่อสุกสีแดง


                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution       


พบขึ้นตามป่าดิบ บนพื้นที่ระดับต่ำไปจนถึงที่ความสูงจากระดับทะเลแระมาณ 500 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย ออกดอกราวเดือนธันวาคม-มกราคม ติดผลราวเดือนมกราคม-มีนาคม

                                                                                

ประโยชน์

Utilization

  

          

ราก ขับลมในลำไส้ แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เปลือก แก้ลมวิงเวียน ขับโลหิตระดู เนื้อไม้ ขับลมในลำไส้ ขับโลหิตระดูของสตรี ผล ช่วยย่อย แต่งกลิ่นอาหาร เมล็ด แก้ลมวิงเวียน และบำรุงหัวใจ

                                                                                              

แหล่งข้อมูล

Reference                                        

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1)  น. 259 - 260ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                               

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view