สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                          

                                      

                                                                                

                                                             

                                              

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กอมขม

Kom khom


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                           

Picrasma javanica Blumeวงศ์

Family

              

SIMAROUBACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                          

กะลำเพาะต้น หมาชล (ชลบุรี) ดีงูต้น (พิษณุโลก) ดำ (นครศรีธรรมราช) ตะพ้านก้น (เชียงใหม่) หงีน้ำ หยีน้ำใบเล็ก (ตรัง)                                                                                                                                                                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics


                                            

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร แยกแพศร่วมต้นหรือมีดอกสมบูรณ์เพศด้วย หูใบรูปรี ยาว 0.7-2.5 เซนติเมตร ร่วงเร็ว ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 2-4 คู่ ก้านใบประกอบยาว 2-6 เซนติเมตร ใบย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 4-20 เซนติเมตร ก้านใบย่อยสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ยาวได้ถึง 20 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4 กลีบ ในดอกเพศเมียยาว 3-7 มิลลิเมตร ติดทน ขยายในผลยาว 1-2 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาว 0.5-5 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูมีขนที่โคน จานฐานดอกขยายในผล มี 4 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมีออวุลเม็ดเดียว ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มี 1-4 ผลย่อยติดบนจานฐานดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกช่อ แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีขาวอมเหลืองหรือสีเขียว ผลสีขาว เมื่อสุกสีน้ำเงินอมดำ

                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution

พบขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเล 500-700 เมตร ในต่างประเทศพบพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย                                                                                 

ประโยชน์

Utilization            

ลำต้น แก้ไข้จับสั่น บำรุงเลือด เปลือก แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้ พอกแผล เนื้อไม้ แก้ไข้มาลาเรีย แก้ไข้ตัวร้อน ทั้ง 5 แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้มาลาเรีย บำรุงน้ำดี                                                                                        

แหล่งข้อมูล

Reference        

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 185 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 21-23

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view