สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                          

                                      

                                                                                                                                                                                           

    

ชื่อ

Thai Name


กอมขม

Kom khom


    

ชื่อวิทยาศาสตร์  

Scientific Name


Picrasma javanica Blumeวงศ์

Family


SIMAROUBACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name


กะลำเพาะต้น หมาชล (ชลบุรี) ดีงูต้น (พิษณุโลก) ดำ (นครศรีธรรมราช) ตะพ้านก้น (เชียงใหม่) หงีน้ำ หยีน้ำใบเล็ก (ตรัง)     


ลักษณะ 

Characteristics  
ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงตรงข้าม มี 5 ใบ รูปขอบขนาน-ไข่กลับ ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบย่อยโค้งขึ้นและไม่บวมพอง ใบมีรสขมมาก กลีบดอกสีขาวอมเหลืองหรือสีเขียว ผลมีกลีบเลี้ยงขยายตัวหุ้มเมล็ดสีขาว มี 3-4 เมล็ด เมื่อสุกสีดำ                                                                                                               


การกระจายพันธุ์

Distribution       


พบขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเล 500-700 เมตร ในต่างประเทศพบพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย


ประโยชน์

Utilization         


ลำต้น แก้ไข้จับสั่น บำรุงเลือด เปลือก แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้ พอกแผล เนื้อไม้ แก้ไข้มาลาเรีย แก้ไข้ตัวร้อน ทั้ง 5 แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้มาลาเรีย บำรุงน้ำดี


แหล่งข้อมูล

Reference


สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 185 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 21-23ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view