สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                                     

      

                                                                                                                                                                               

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กาหลง

Ka long


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                

Bauhinia acuminata L.


วงศ์

Family

              

FABACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                             

โยธิกา (นครศรีธรรมราช) ส้มเสี้ยว (ภาคกลาง) เสี้ยวน้อย (เชียงใหม่)

                                                                                                                                                                

ลักษณะ 

Characteristics

                                            

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกตรงข้ามใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว ผลเป็นฝักแบน


                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

เป็นไม้ปลูกทั่วไปในประเทศไทยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ออกดอกตลอดปี                                  

                                                                                 

ประโยชน์

Utilization  


         

ราก แก้ไอ แก้ปวดศีรษะ ขับเสมหะแก้บิด ลำต้น แก้โรคสตรี แก้ลักปิด ลักเปิด ใบ รักษาแผลในจมูก ดอก แก้ปวดศีรษะ ลดความดันโลหิต  แก้เลือดออกตามไรฟัน และแก้เสมหะพิการ

                                                                                              

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                  

สมุนไพรไทย  น. 47 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1)  น. 258 - 259 สารานุกรมสมุนไพร  น. 47           

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง เป็นพันธุ์ไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตปานกลาง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี ชอบความชื้นปานกลางและชอบแสงแดดแบบเต็มวัน                                                                                                                                                                                                                               

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view