สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                                                                                                                                                            

    

ชื่อ

Thai Name


กุ่มน้ำ

Kum nam


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Crateva religiosa G. Forst.วงศ์

Family


CAPPARACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name


กุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) อำเภอ (สุพรรณบุรี)


 

ลักษณะ 

Characteristics  


ไม้ต้น สูงถึง 8 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3 ใบย่อย ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือเหลืองนวล ผลสด รูปกลม สีนวล                    


การกระจายพันธุ์

Distribution       


พบได้ตามริมแม่น้ำ ข้างลำธาร หรือที่ชื้นแฉะ ในป่าเบญจพรรณ หรือพบได้ตามริมน้ำลำธารในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ ที่ความสูงจากระดับทะเล 30-700 เมตร


ประโยชน์

Utilization           


      

เนื้อไม้ ใช้ทำเยื่อกระดาษ และไหมเทียม ใบ ดอก และยอดอ่อน ใช้ดองรับประทานเป็นผัก เปลือก ทำเยื่อกระดาษ และไหมเทียม


ราก ขับหนอง บำรุงธาตุ แก้ปวดท้อง เปลือก เป็นยาระบาย แก้สะอึก ขับลม ขับเหงื่อ ขับน้ำเหลืองเสีย แก้ไข้ ใช้ทาถูนวดให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นมาก ๆ ใบ ขับเหงื่อ ดอก แก้เจ็บคอ แก้เจ็บตา ตาแดง ผล แก้ไข้


แหล่งข้อมูล

Reference

          

พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 64-65 สมุนไพรไทย น. 50 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 277-278 สารานุกรมสมุนไพร น. 107           

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด การปักชำ และการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view