สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                            

      

                                                                                                                                                                           

    

ชื่อ

Thai Name

           

กระชายดำ

Krachai dam


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Kaempferia parviflora Wall. ex Baker                                        


วงศ์

Family 

            

ZINGIBERACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                        

_


                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics                

ไม้ล้มลุก ลำต้นใต้ดิน เมื่อผ่าออกมีสีม่วงดำ มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว ก้านใบ ขอบใบและท้องใบมีสีม่วงแดง ดอกสีขาว กลีบปากสีม่วง                                                                                      

การกระจายพันธุ์

Distribution              มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้หนาแน่นในแถบมาเลเซีย สุมาตรา เกาะบอร์เนียว อินโดจีน และในประเทศไทย มีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ในประเทศจีนตอนใต้ อินเดีย และเมียนมาร์ สำหรับประเทศไทยนั้นมีการปลูกกระชายดำมากในจังหวัดเลย ตาก กาญจนบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ

                                                                               

ประโยชน์

Utilization

            

เหง้า โขลกให้ละเอียดคลุกน้ำผึ้ง รับประทานเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำหนัด ผสมหัวที่โขลกละเอียดกับน้ำหรือสุรา แก้ตานซาง รักษาโรคเด็ก แก้บิด และป่วงทุกชนิด


แหล่งข้อมูล

Reference                                                                  

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 108-109 108  ว่านมหัศจรรย์ เล่ม 1 น. 18           

ขยายพันธุ์โดย  การใช้เหง้าหรือลำต้นใต้ดิน                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view