สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                              

                                                         

    

ชื่อ

Thai Name 

    

กล้วยน้ำว้า

Kluai nam wa


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

       

Musa sapientum L.                                                               

วงศ์

Family     

        

MUSACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                 

กล้วยใต้ กล้วยส้ม (ภาคเหนือ) กล้วยนาก (กรุงเทพฯ) กล้วยอิออง (ภาคตะวันออเฉียงเหนือ) Banana, Cultivated banana


                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics


ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเกิดจากกาบใบที่ยาวเรียงซ้อนกัน ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้อนกัน ดอกช่อเรียกว่า หัวปลี ใบประดับหุ้มช่อดอกสีแดงหรือม่วง กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปคล้ายทรงกระบอก  


การกระจายพันธุ์

Distribution 


ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค


                                                                                

ประโยชน์

Utilization 

           

ราก แก้ขัดเบา น้ำยาง ห้ามเลือด  ดอก รักษาโรคเบาหวาน ผลดิบ แก้ท้องเสียและแก้บิด ผลสุก บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต                             


แหล่งข้อมูล

Reference                                                                 

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 147 อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 147 สมุนไพรไทย น. 36 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1)  น. 137-138

           

ขยายพันธุ์โดย  การแยกหน่อหรือเหง้าปลูก และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ                                                                                                                                                                                                                              

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view