สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                                                                                

             

                                 

   

                                                                                                                        

                                                                            

    

                     


               

                                                          

    

ชื่อ

Thai Name


กานพลู

Kan phlu


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry                            วงศ์

Family


MYRTACEAE                                                                              


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

 

จันจี (ภาคเหนือ) Cloveลักษณะ 

Characteristics                 


ไม้ต้น สูง 9-12 เมตร อาจสูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดเป็นรูปกรวยคว่ำ แตกกิ่งต่ำ ลำต้นตั้งตรง เปลือกเรียบ สีเทา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก รูปรีหรือรูปไข่กลับแคบ ๆ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบแคบ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนเป็นมัน มีต่อมน้ำมันมาก เส้นแขนงใบข้างละ 15 -20 เส้น ปลายเส้นโค้งจรดกับเส้นถัดไปก่อนถึงขอบใบ ก้านใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร ดอกช่อ แบบช่อเชิงหลั่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4 กลีบ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว เชื่อมติดกันคล้ายหมวก ผลสด รูปไข่แกมรูปรี แก่จัดสีแดง มี 1 เมล็ด


การกระจายพันธุ์

Distribution


พบขึ้นในป่าดงดิบ เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของหมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย นำไปปลูกในเขตร้อนทั่วโลก ในปะเทศไทยนำมาปลูกบ้างแต่ไม่แพร่หลาย ปลูกกันมากที่จังหวัดจันทบุรีและตราด


ประโยชน์

Utilization

เปลือก แก้ลม คุมธาตุ ใบ แก้สะอึก ดอก ระงับกลิ่นปาก แก้อาเจียน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ปวดฟัน แก้ปวดท้อง ขับน้ำนม ขับน้ำดี ลดอาการจุกเสียด ขับลม สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิด ใช้ปรุงแต่งและถนอมอาหาร                                                                             

ในทางอุตสาหกรรม น้ำมันกานพลูใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟันและแป้งฝุ่น  ชาวยุโรปใช้แต่งกลิ่นและเป็นสารกันบูดในอาหารหมักดอง แฮม  และเค้ก ชาวอินเดียและอินโดนีเซียใช้แต่งกลิ่นบุหรี่ 


แหล่งข้อมูล

Reference


สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 106 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 102 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 190-191 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 211-224 สารานุกรมสมุนไพร น. 102


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด ชอบขึ้นในดินร่วนซุย การระบายน้ำดี ความชื้นสูง ฝนตกชุก ขึ้นได้ดีบนพื้นที่ราบถึงที่ความสูงจากระดับทะเล 800 - 900 เมตร

                                                                                                                                            

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view