สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                              

                                    

 

            

                                                             

                                                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กลึงกล่อม

Klueng klom

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 


Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites                                          


วงศ์

Family

              

ANNONACEAE                                                                   ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                          

จิงกล่อม (ภาคใต้) น้ำนอง (ปัตตานี ภาคใต้) ผักจ้ำ มะจ้ำ (ภาคเหนือ)      

                                                                                                                                           

ลักษณะ 

Characteristics

                            

ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอกเดี่ยว ออกเหนือซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอมน้ำตาล ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปกลม เมื่อสุกสีแดงหรือดำ                                                                                                                          

การกระจายพันธุ์

Distribution 

พบขึ้นตามที่โล่งที่เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี ตามป่าเปิด ป่าเบญจพรรณ พื้นที่โล่งบริเวณชายป่า ตามพื้นที่ราบลุ่มที่มีน้ำท่วมเป็นครั้งคราว หรือตามฝั่งแม่น้ำลำคลอง นประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่จีนตอนใต้ อินเดียตอนใต้ ศรีลังกา เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

                                                                                 

ประโยชน์

Utilization  

          

รากและเนื้อไม้ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้น้ำเหลืองเสีย ขับพิษภายใน ใบและกิ่ง พบสาร suberosol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในหลอดทดลอง

                                                    

แหล่งข้อมูล

Reference                                                          

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 192 สมุนไพรไทย น. 40 อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 183 สารานุกรมสมุนไพร  น. 116 

         

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่ง ชอบสภาพดินที่ชื้นแฉะ ความชื้นมาก และแสงแดดส่องเต็มวัน เป็นไม้เติบโตช้า                                                                                                                                                                                                                                  

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view