สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                              

                                    

 

            

                                                             

                                                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name 


กลึงกล่อม

Klueng klom


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 


Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites                                         วงศ์

Family


ANNONACEAE                                                                   ชื่ออื่น ๆ

Other Name                               

จิงกล่อม (ภาคใต้) น้ำนอง (ปัตตานี ภาคใต้) ผักจ้ำ มะจ้ำ (ภาคเหนือ)      

                                                                                          

ลักษณะ 

Characteristics


                            

ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ตามกิ่งอ่อน ก้านใบและท้องใบมีขนสั้นประปราย-เกลี้ยง ใบเดี่ยว รูปหอกกลับ-ขอบขนาน ยาว 5-10 เซนติเมตร เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอกเดี่ยว ออกเหนือซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปกลม กว้าง 5-7 เซนติเมตร ติดเป็นกลุ่ม 20-30 ผล/กลุ่ม ก้านผลย่อยยาว 7-17 มิลลิเมตร เมื่อสุกสีแดงหรือดำ รสหวานทานได้                                                                                                      

การกระจายพันธุ์

Distribution      


     

พบขึ้นตามที่โล่งที่เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี ตามป่าเปิด ป่าเบญจพรรณ พื้นที่โล่งบริเวณชายป่า ตามพื้นที่ราบลุ่มที่มีน้ำท่วมเป็นครั้งคราว หรือตามฝั่งแม่น้ำลำคลอง นประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่จีนตอนใต้ อินเดียตอนใต้ ศรีลังกา เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์


ประโยชน์

Utilization 


รากและเนื้อไม้ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้น้ำเหลืองเสีย ขับพิษภายใน ใบและกิ่ง พบสาร suberosol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในหลอดทดลอง


แหล่งข้อมูล

Reference

        

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 192 สมุนไพรไทย น. 40 อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 183 สารานุกรมสมุนไพร  น. 116                                           


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่ง ชอบสภาพดินที่ชื้นแฉะ ความชื้นมาก และแสงแดดส่องเต็มวัน เป็นไม้เติบโตช้า                                                                                                                                                                                                                                  

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view