สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                       

                                  

                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name 

        

กรวยป่า

Kruai pa


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

               

Casearia grewiifolia Vent.                                                      วงศ์

Family     

        

SALICACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

   

ก้วย ผีเสื้อหลวง สีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ) ขุนเหยิง บุนเหยิง (สกลนคร) ค้อแลน (นครราชสีมา) ตวย (เพชรบูรณ์) ตวยใหญ่ตานเสี้ยน (พิษณุโลก) ผ่าสาม (นครพนม อุดรธานี)


ลักษณะ 

Characteristics                         

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบหยัก ดอกสีขาวหรือเหลืองอมเขียว ผลสุกสีเหลือง เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง 

                                           

การกระจายพันธุ์

Distributionพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบ และป่าทุ่งทั่วไปจนถึงพื้นที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 1,200 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบในภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย จนถึงหมู่เกาะในภูมิภาคเมลานีเซีย


ประโยชน์

Utilization

         

ราก แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ตับพิการ เปลือก บำรุงกำลัง แก้ท้องเสีย ใบ รักษาโรคพิษกาฬ รักษาโรคผิวหนัง รักษาริดสีดวงจมูก ดอก รักษาโรคพิษกาฬ แก้ไข้ เมล็ด รักษาริดสีดวงทวาร ใช้เบื่อปลา                                                                                          

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                  

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 8 สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 58–59 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 60–61 สมุนไพรไทย น. 17 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1 ) น. 9–10

          

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view