สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

   

                        

                    

             

                        

                                  

                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name 

        

กรวยป่า

Kruai pa


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

               

Casearia grewiifolia Vent.                                                                                                 วงศ์

Family     

        

SALICACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

   

ก้วย ผีเสื้อหลวง สีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ) ขุนเหยิง บุนเหยิง (สกลนคร) ค้อแลน (นครราชสีมา) ตวย (เพชรบูรณ์) ตวยใหญ่ตานเสี้ยน (พิษณุโลก) ผ่าสาม (นครพนม อุดรธานี)


ลักษณะ 

Characteristics                         

ไม้ต้น มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งและแผ่นใบด้านล่าง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนใบเบี้นว ขอบใบหยักซี่ฟัน ดอกสีขาวหรือเหลืองอมเขียว ผลรูปรี สุกสีเหลือง แตก 3ซีก เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง 

                                           

การกระจายพันธุ์

Distribution


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบ และป่าทุ่งทั่วไปจนถึงพื้นที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 1,200 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบในภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย จนถึงหมู่เกาะในภูมิภาคเมลานีเซีย 

                                                    

ประโยชน์

Utilization  

      

ราก แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ตับพิการ แก้ริดสีดวงจมูก รักษาอาการอักเสบของทางเดินหายใจ เปลือก บำรุงกำลัง แก้ท้องเสีย ใบ รักษาโรคพิษกาฬ รักษาโรคผิวหนัง รักษาริดสีดวงจมูก ใบหรือราก แก้ไข้ แก้ท้องร่วง ผลสด แก้ผดผื่นคัน แก้ตุ่มคันจากไข้อีสุกอีใส ดอก รักษาโรคพิษกาฬ แก้ไข้ เมล็ด รักษาริดสีดวงทวาร ใช้เบื่อปลา                                                                                                        

แหล่งข้อมูล

Reference     

                                                            

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 8 สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 58–59 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 60–61 สมุนไพรไทย น. 17 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1 ) น. 9–10 พืชป่าสมุนไพร น. 182

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view