สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

           

               

                                                                            

    

ชื่อ

Thai Name

       

กรวย

Kruai

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

               

Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb.                                               


                                                                            

วงศ์

Family

              

MYRISTICACEAE                                                                   

                                                           

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

   

กรวยน้ำ กรวยสวน (กรุงเทพฯ) กะเพราะพระ (ชุมพร) จุมพร้า (นครศรีธรรมราช) ยางู (สตูล) หัน (ปัตตานี)

                                                                                                                                              

ลักษณะ 

Characteristics 

    

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวกัน ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบ สีเหลือง ผลสด รูปกลม เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง                                 

                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution        

 

พบขึ้นตามที่ราบตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองตอนที่ติดต่อกับทะเล ในประเทศไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่ศรีลังกา หมู่เกาะอันดามัน เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย                                                                                                                                                                                                   

ประโยชน์

Utilization

         

เปลือก ต้มน้ำดื่ม แก้เจ็บคอและบำรุงโลหิต น้ำยางจากเปลือก ต้มกลั้วคอ แก้เจ็บคอ                                                                     

                                                                            

แหล่งข้อมูล

Reference                                                              

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 7 กกยาอีสาน น. 139 อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 22 พรรณไม้ต้นของประเทศไทย น. 157

          

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view