สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กระแจะ

Krachae


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson                                           


                                      

วงศ์

Family

              

RUTACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                    

ขะแจะ (ภาคเหนือ) แจ๊ ตุมตัง (ภาคกลาง ราชบุรี) tanaka                  

                                                                                                                                         

ลักษณะ 

Characteristics 

      

ไม้ต้นขนาดกลาง กิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  เรียงสลับหรือออกเป็นกระจุก ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีดำ

     

การกระจายพันธุ์

Distribution   

พบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป รวมไปถึงป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากระดับทะเลประมาณ 100-400 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในต่างประเทศพบที่เมียนมาร์ ปากีสถาน ศรีลังกา อินเดีย บังกลาเทศ มณฑลยูนนานของจีน และในภูมิภาคอินโดจีน ออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ผลจะแก่ราวเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

                                                         

ประโยชน์

Utilization


เปลือกและเนื้อไม้ เป็นเครื่องหอมประทินผิวพรรณ แก่น แก้โลหิตพิการ แก้กระษัย ใบ แก้ลมบ้าหมู ผล เป็นยาบำรุง                              


แหล่งข้อมูล

Reference         


พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9 สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 136 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 62 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 234-237


ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด การปักชำด้วยกิ่งอ่อนหรือราก                                                                      

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view