สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                            

     

                                                                                                                                                                               

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กระชาย

Krachai


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

       

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.                                            


 

วงศ์

Family

              

ZINGIBERACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

                          

กระชายดำ กะแอน ขิงแดง ขิงทราย (มหาสารคาม) ละแอน (ภาคเหนือ) ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)                                                        


ลักษณะ 

Characteristics   

ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีรากสะสมอาหารติดเป็นกระจุก มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว กาบใบสีแดงเรื่อ ๆ ดอกสีขาวหรือขาวอมชมพู                 

                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution      

      

มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค                                                                               

                                                                              

ประโยชน์

Utilization


เหง้า แก้บิด ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ รักษากามตายด้าน บำรุงกำหนัด แก้กระษัย รักษากลากเกลื้อน แก้โรคในปาก ระงับกลิ่นปาก แก้โลหิตระดู บำรุงธาตุ

                                                                               

แหล่งข้อมูล

Reference


                

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 65 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 131 สมุนไพรไทย  น. 20 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 22-25 สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 24-25

          

ขยายพันธุ์โดย  การใช้เหง้าหรือลำต้นใต้ดิน                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view