สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                          

      

                                                                                                                                                                     

    

ชื่อ

Thai Name       

    

กระดังงาสงขลา

Kradang nga songkhla

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                 

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J. Sinclair


วงศ์

Family

              

ANNONACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                          

กระดังงาเบา (ภาคใต้) กระดังงาสาขา (กรุงเทพฯ)                        

                                                                                                                                           

ลักษณะ 

Characteristics

                                            

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ  ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมีจำนวนมาก สีเขียวแกมเหลือง กลิ่นหอมแรง ผลกลุ่ม เมื่อสุกสีเขียวอมเหลือ                                                  

                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่จังหวัดสงขลา    

         

                                                                                 

ประโยชน์

Utilization  

          

ดอก บำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ และบำรุงโลหิต                                                     

                                                                                              

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 71 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 21 สมุนไพรไทย น. 22 สารานุกรมสมุนไพร น. 73          

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view