สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

             

                   

     

 

ชื่อ

Thai Name

   

กระโดน

Kradon


ชื่อวิทยาศาสตร์    

Scientific Name                                                       

Careya arborea Roxb.                                                                                                                                                            

วงศ์

Family       

      

LECYTHIDACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name  

                    

ปุย (ภาคใต้ ภาคเหนือ) ปุยกระโดน (ภาคใต้) ปุยขาว ผ้าฮาด (ภาคเหนือ) หูกวาง (จันทบุรี)                                                                                                                                               

                                                                                              

ลักษณะ 

Characterist

           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกช่อ กลีบดอกสีเขียวอ่อน ผลกลม   


                                             

การกระจายพันธุ์               

Distribution

  

พบขึ้นตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณชื้น จนถึงที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 500 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบตั้งแต่อัฟกานิสถาน อินเดีย ศรีลังกา พม่า ภูมิภาคอินโดจีนจนถึงภาคเหนือของมาเลเซีย ออกดอกช่วงเดือนมกราคม–เมษายน ออกผลราวเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายน                                                                                                                                                              

ประโยชน์

Utilization   

           

เปลือก แก้อักเสบจากงูกัด สมานแผล แก้เคล็ดขัดยอก ใบ สมานแผล ปิดแผล ดอก บำรุงร่างกายสตรีหลังคลอด ผล ช่วยย่อยอาหาร รักษาแผลมีพิษ และปิดหัวฝี เมล็ด เป็นพิษ

                                                                                    

แหล่งข้อมูล

Reference    


พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 12 พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (ขาหินซ้อน) น. 82 สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 55 สมุนไพรไทย น. 24 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 42 สมุนไพรไทย ตอนที่ 3 น. 236 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 162-163 สารานุกรมสมุนไพร น. 76

           

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                               

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view