สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                            

                                  

                                              

    

ชื่อ

Thai Name


กล้วยเต่า

Kluai tao


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep.


  

วงศ์

Family


ANNONACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name


กล้วยตับเต่า (ราชบุรี) ไข่เต่า (เชียงใหม่) ตับเต่า ตับเต่าน้อย (ภาคเหนือ)                                                                   

ลักษณะ 

Characteristics  

ไม้พุ่ม สูง 0.3-1 เมตร ตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่างและผลมีขนสั้นหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปไข่กลับ ยาว 5-10 เซนติเมตร ดอกสีเหลืองอ่อน ผลรูปทรงกระบอก ยาว 2-3 เซนติเมตร ออกเป็นกลุ่ม 1-5 ผล/กลุ่ม สุกสีเหลือง มีรสหวาน                                                                         


การกระจายพันธุ์

Distributionพบขึ้นตามป่าดิบ ที่ความสูงจากระดับทะเล 100-350 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในต่างประเทศพบที่เวียดนามและลาว ออกดอกเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ผลแก่ประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 


ประโยชน์

Utilization


ราก แก้ตัวร้อน แก้ไข้ แก้ตานซาง รักษาวัณโรค รากหรือลำต้น แก้ปวดท้อง ผลสุก รับประทานได้                                      


แหล่งข้อมูล

Reference 


สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 190 อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 157 สารานุกรมสมุนไพร น. 208                                               


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด แต่หากนำมาปลูกสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งจากเมล็ด และการปักชำเหง้า โดยจะใช้เมล็ดสุกที่มีสีเหลืองมาปอกเปลือกออก และตากให้แห้งนาน 5-7 วัน ก่อนลงเพาะในถุงเพาะชำ   

                                                                                                                                                                                    

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view