สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                           

                                                                                                   
  

                                                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name       


กำแพงเจ็ดชั้น

Kam phaeng chet chan


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

             

Salacia chinensis L.วงศ์

Family

        

CELASTRACEAE                       ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                               

ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ) หลุมนก(ภาคใต้)


                                              

ลักษณะ 

Characteristics  


                         

ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 เมตร เปลือกเรียบ เนื้อไม้เป็นลายวงแหวน ไม่มีน้ำยาง ตามกิ่งและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ยาว 4-10 เซนติเมตร ขอบใบหยักเล็กน้อย กลีบดอกสีเหลืองหรือสีเขียวอมเหลือง ผลสด รูปกลม กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้มแดง     

                                    

การกระจายพันธุ์

Distribution       

 

พบขึ้นตามป่าชายทะเล ตามป่าดิบริมแหล่งน้ำหรือที่โล่ง และป่าเบญจพรรณ ที่มีความระดับความสูงถึง 600 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค

                                                                              

ประโยชน์

Utilization         

  

ราก แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับลม รักษาโรคตา บำรุงน้ำเหลือง  ลำต้น แก้ปวดเมื่อย เป็นยาระบาย ขับลม ขับโลหิตระดูแก้ไข้ แก้ปวดบวมตามข้อ แก้ประดง ใบ ขับโลหิตระดู ขับน้ำคาวปลา มวนบุหรี่สูบ รักษาโรคริดสีดวงจมูก ดอก แก้บิดมูกเลือด                                  


แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 198 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 188-189 สมุนไพรไทย น. 49 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 263-264     


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view