สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                         

                                                                                                                  

      

                                                                                                                                                                                

    

ชื่อ

Thai Name


แก้ว

Kaeo


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Murraya paniculata (L.) Jack                                                    วงศ์

Family


RUTACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name         

แก้วขาว ( ภาคกลาง) แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วพริก ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ) แก้วลาย  (สระบุรี) จ๊าพริก (ลำปาง) Andaman satinwood, Chinese box tree, Orange jasmine                                                

ลักษณะ 

Characteristics   


ไม้พุ่ม สูง 2-6 เมตร กิ่งอ่อนและใบเกลี้ยง ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3-7 ใบ เรียงสลับ รูปไ่ข่-ใบหอก โคนใบเบี้ยวเล็กน้อย ขยี้ใบมีกลิ่นฉุนคล้ายส้ม ดอกสีขาวคล้ายดอกส้ม มีกลิ่นหอมแรง ผลสด รูปไข่ ยาว 1-2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้ม-แดง     

                             

การกระจายพันธุ์ 

Distribution   พบขึ้นตามป่าดิบแล้งจากที่ราบสูงจนถึงที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 400 เมตร ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาค มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน และในออสเตรเลีย     


ประโยชน์

Utilization         


ราก แก้ปวดเอว ใบ แก้ปวดท้อง แก้บิด ขับโลหิต แก้ท้องเสีย ขับพยาธิ ดอก แก้ไอเรื้อรัง แก้ไข้ แก้กระหายน้ำ แก้เวียนศีรษะ และช่วยเจริญอาหาร


แหล่งข้อมูล

Reference                                              

สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 162 สมุนไพรไทย น. 55 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 293-300 สารานุกรมสมุนไพร น. 110                            

                       

ขยายพันธุ์โดย  เพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง  ต้นแก้วสามารถจะปลูกในดินเกือบทุกชนิด ยกเว้นดินทรายจัด เพราะการอุ้มน้ำไม่ดีและมีธาตุอาหารน้อย ซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตของต้นแก้วไม่ดี  

                     การปลูก ใช้กิ่งตอนที่มีรากพอควร เอาไปปลูกในกระถางหรือกระบะปลูกเพื่อให้ต้นพืชที่เกิดจากกิ่งตอนมีระบบรากแข็งแรง พอที่จะหาอาหารเลี้ยงลำต้นได้ แล้วนำไปปลูกในหลุมที่มีปุ๋ยรองพื้นบ้าง อาจจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แล้วรดน้ำทุกเช้าในระยะปลูกใหม่ ๆ

                                                                                                                                                                                                                             

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view