สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                                                            

      

                                                                                                                                                                                

    

ชื่อ

Thai Name       

    

แก้ว

Kaeo


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                

Murraya paniculata (L.) Jackวงศ์

Family

              

RUTACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                          

แก้วขาว ( ภาคกลาง) แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วพริก ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ) แก้วลาย  (สระบุรี) จ๊าพริก (ลำปาง) Andaman satinwood, Chinese box tree, Orange jasmine                                                                                                                                           

ลักษณะ 

Characteristics

                                            

ไม้พุ่ม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมแรง ผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีแดง


                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบขึ้นตามป่าดิบแล้งจากที่ราบสูงจนถึงที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 400 เมตร ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาค มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน และในออสเตรเลีย

                                                                                 

ประโยชน์

Utilization  

          

ราก แก้ปวดเอว ใบ แก้ปวดท้อง แก้บิด ขับโลหิต แก้ท้องเสีย ขับพยาธิ ดอก แก้ไอเรื้อรัง แก้ไข้ แก้กระหายน้ำ แก้เวียนศีรษะ และช่วยเจริญอาหาร

                                                                                     

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                  

สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 162 สมุนไพรไทย น. 55 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 293-300 สารานุกรมสมุนไพร น. 110

ขยายพันธุ์โดย  เพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง  ต้นแก้วสามารถจะปลูกในดินเกือบทุกชนิด ยกเว้นดินทรายจัด เพราะการอุ้มน้ำไม่ดีและมีธาตุอาหารน้อย ซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตของต้นแก้วไม่ดี  

                     การปลูก ใช้กิ่งตอนที่มีรากพอควร เอาไปปลูกในกระถางหรือกระบะปลูกเพื่อให้ต้นพืชที่เกิดจากกิ่งตอนมีระบบรากแข็งแรง
พอที่จะหาอาหารเลี้ยงลำต้นได้ แล้วนำไปปลูกในหลุมที่มีปุ๋ยรองพื้นบ้าง อาจจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แล้วรดน้ำทุกเช้าในระยะปลูกใหม่ ๆ

                                                                                                                                                                                                                             

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view