สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                 

                          

    

                                                                                                                                                                          

    

ชื่

Thai Name       

    

กะเพรา

Ka phrao


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                

Ocimum tenuiflorum L.                                                               วงศ์

Family

              

LAMIACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                               

กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่) กะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง) อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Holy basil, Thai basil                                                                                                                                                                  

ลักษณะ 

Characteristics

                      

ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ดอกช่อ สีขาวหรือขาวปนม่วงแดง มี 3 พันธุ์ คือ กะเพราแดง กะเพราขาวและกะเพราลูกผสมระหว่างกะเพราแดงและกะเพราขาว

                                             

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค


                                                                                 

ประโยชน์

Utilization            

      

ราก ขับเหงื่อ ใบ ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้อาการจุกเสียด แน่นท้อง แก้ปวดท้อง ขับเสมหะ  ขับเหงื่อ ขับน้ำนม รักษาหอบหืด ใช้แต่งกลิ่นและรสอาหาร ดอก รับประทานกับน้ำผึ้งแก้หลอดลมอักเสบ

                                                                           

แหล่งข้อมูล

Reference                                                                   

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 155 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 133 สมุนไพรไทย น. 43 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 147 -154 สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 115-116 สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย  น. 28-29 สารานุกรมสมุนไพร น. 98

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำ                                                                                                                                                                                                                              


Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [Next]
view