สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดราชบุรี


                                     

    

                                            

โมกมันเป็นไม้อเนกประโยชน์ที่กรมป่าไม้ได้รณรงค์ให้ปลูกกันอย่างแพร่หลาย  ทั้งในสถานที่ราชการ และที่ดินของประชาชนทั่วไป เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                                                                

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

โมกมัน

Mok man


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz                  


วงศ์

Family 

           

APOCYNACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

โมกซ้อน (ภาคกลาง) หลักป่า (ระยอง)  

                                                                                                                                                                           

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ เปลือกต้นสีขาวนวล เทาอ่อน หรือน้ำตาลเทา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี กว้าง 2–6 เซนติเมตร ยาว 3–14 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาวถึงขาวอมส้ม ผลเป็นฝัก ยาว 9–30 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกตามรอยประสานตามแนวยาว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ปลายเมล็ดเป็นกระจุกพู่ขน


การกระจายพันธุ์

Distribution        


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้ง ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา อัสสัม เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization 


 

      

ราก รักษาโรคผิวหนัง เรื้อน และคุดทะราด


เนื้อไม้ มีสีขาวนวล เนื้อละเอียด ไสตกแต่ง แกะสลัก หรือกลึงได้ง่าย นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นแจกัน พายตักขนม ตัวหมากรุก เครื่องดนตรี  เครื่องเรือน พานท้าย และรางปืน


แหล่งข้อมูล

Reference         

                            

พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 206-207 สมุนไพรไทย น. 247 สมุนไพรไทย ตอนที่ 2 น. 142-143 สารานุกรมสมุนไพร น. 375 

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การติดตา หรือการเสียบยอด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  [Next]
view