สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                         

                                                                              

                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะนาวผี

Ma nao pi

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name         

 

Atalantia monophylla (L.) DC.


วงศ์

Family   

         

RUTACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

กรูดผี (สุราษฎร์ธานี) กะนาวพลี (ภาคใต้) นากาน (ขอนแก่น) ขี้ติว จ๊าลิว (ภาคเหนือ) มะลิว (เชียงใหม่)                                                                                                            
                                                                                  

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้นขนาดเล็ก ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ใบประกอบ มี 1 ใบย่อย ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีเขียวอมเหลือง


การกระจายพันธุ์

Distribution พบตามป่าชายหาด บนเขาหินชายฝั่ง ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง จนถึงที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 800 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ออกดอกและเป็นผลระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกาเมียนมาร์ ไทย ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู

                           


                                     

       

       

ประโยชน์            

Utilization 

        

ใบ แก้จุกเสียด แก้ท้องเสีย และรักษาโรคผิวหนัง ผล รักษาโรคในทางเดินหายใจ                                                                                   

แหล่งข้อมูล

Reference

                            

- สมุนไพรไทย น. 225 

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 587-588      

                                                        

                

  

พิกัด

UTM

101º 30´ 26.1" E 13º 45´ 02.9" N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view