สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุรินทร์


                                                                       


                                                              

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะค่าแต้

Ma kha tae
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name      

   

Sindora siamensis Teijsm. & Miq. var. siamensis                         
วงศ์

Family     

       

FABACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

แต้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะค่าหนาม (ภาคกลาง ภาคเหนือ) มะค่าหยุม (ภาคเหนือ)                                                                                                                                                                                                      
ลักษณะ 

Characteristics 

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่งหรือที่ง่ามใบ กลีบดอกสีเหลืองแดง ผลเป็นฝักแบน รูปไข่ มีหนาม กลาง ภาคเหนือ) มะค่าหยุม (ภาคเหนือ)

การกระจายพันธุ์

Distribution       


 

พบขึ้นกระจัดกระจายในป่าเต็งรัง ป่าชายหาดทั่ว ๆ ไป และป่าเบญจพรรณแล้ง ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ สามารถขึ้นได้ดีบนพื้นที่ที่เสื่อมโทรม ค่อนข้างแห้งแล้ง ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลแก่เดือนกรกฎาคม-กันยายน

                                                                                 ประโยชน์           

Utilization    

    

เปลือก แก้ซางและแก้อีสุกอีใส ปุ่ม รักษาโรคผิวหนัง รักษาริดสีดวงทวาร ขับพยาธิ เมล็ด รักษาโรคผิวหนัง ขับพยาธิ                                    

เนื้อไม้ สีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลแก่ ค่อนข้างหยาบ แข็งแรง ทนทาน ทนมอดปลวกได้ดี แต่ไสกบตบแต่งยาก ใช้ก่อสร้างและเครื่องมือการเกษตร ไถ คราด และส่วนประกอบเกวียน ฝักและเปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง
แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

-  สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 204-205

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) 542-543 

-  พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 72-73                                               

    พิกัด

UTM

101º 30´ 20.1" E 13º 44´ 56.4" N

47P 0770764 m.E 1520959 m.N

47P 0770766 m.E 1520961 m.N

47P 0770905 m.E 1521100 m.N

47P 0771282 m.E 1521673 m.N
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด ตัดและทำแผลที่ปลายเมล็ด แล้วนำไปแช่น้ำ 1 คืน ก่อนนำไปเพาะ เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view