สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชุมพร


                                          

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะเดื่ออุทุมพร

Ma duea u thum phon


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name  
              
 

 

Ficus racemosa L.                                                                                             


วงศ์

Family

             

MORACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

เดื่อเกลี้ยง (ภาคกลาง ภาคเหนือ) เดื่อน้ำ (ภาคใต้) มะเดื่อ (ลำปาง) มะเดื่อชุมพร (ภาคกลาง)                                                                                                             

                                                   

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ผลสุกสีแดงแกมชมพู                           
การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบตามริมธารในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับทะเล 350-650เมตร

                                                                               


ประโยชน์            

Utilization

          

ราก แก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ ขับเสมหะและโลหิต แก้ไข้หวัด ไข้กาฬ แก้ท้องเสีย เปลือก แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย ชะล้างบาดแผล สมานแผล ห้ามเลือด ผล แก้ท้องเสีย และสมานแผลแหล่งข้อมูล

Reference     

                            

-  สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 123

-  สมุนไพรไทย มรดกไทย น.140

-  สมุนไพรไทย น. 221 

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 554-557

    
คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view