สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

 

 

 

   

 

                                                        

    

ชื่อ

Thai Name  

มะปริง

Ma pring


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name  

Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.วงศ์

Family

ANACARDIACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name    

มะผาง (ภาคเหนือ) มะยง (ภาคกลาง) Marian  fruit tree, Plum mango

ลักษณะ 

Characteristics  

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีเหลือง ผลรูปรี เมื่อสุกสีส้มแกมเหลือง


การกระจายพันธุ์

Distribution 

พบในป่าดิบ ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 700 เมตร

               

ประโยชน์            

Utilization 

ราก แก้ไข้ แก้กำเดา แก้ร้อนในกระหายน้ำ ถอนพิษผิดสำแดง เปลือก แก้ไข้ แก้พิษร้อน ขับเสมหะ  ผล ขับเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว ฟอกโลหิต แก้ระดูเสีย และแก้เลือดออกตามไรฟัน


แหล่งข้อมูล

Reference       

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 598-599พิกัด

UTM

101º 30´ 24.72" E  13º 45´ 03.64" Nคิวอาร์โค้ด

QR Code


ขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view