สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                   

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะอึก

Ma uek

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Solanum stramoniifolium Jacq.

วงศ์

Family             

SOLANACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

มะเขือปู่ มะปู่ (ภาคเหนือ)                                                                                                                                   
   

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้พุ่ม ทุกส่วนมีขนละเอียดปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบหยักเว้า ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ออกเป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีเหลืองแกมน้ำตาล


การกระจายพันธุ์

Distribution 

         
                                                                       

ประโยชน์                

Utilization          

ราก กระทุ้งพิษไข้หัวทุกชนิด รากหรือผล ละลายเสมหะ แก้ไอ ใบ รักษาฝี ดอก รักษาโรคผิวหนัง ผล แก้ไข้สันนิบาต กัดฟอกเสมหะ กระทุ้งพิษ ดับพิษร้อนภายใน เมล็ด แก้ปวดฟัน


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-   สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 207

-  สมุนไพรไทย น. 241

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 737

-  สารานุกรมสมุนไพร น. 370

-  ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย น. 223    

คิวอาร์โค้ด

QR Code

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view