สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชัยนาท


                              

                               

                          

                         

                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name

   

มะตูม

Ma Tum

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.                                     

วงศ์

Family

             

RUTACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

กะทันตาเถร ตุ่มตัง ตูม (ปัตตานี) มะปิน (ภาคเหนือ) Beal fruit tree,  Bengal quince, Bilak

                       


                                   

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ลำต้นและกิ่งมีหนาม ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3 ใบย่อย  เรียงสลับ ดอกช่อ กลีบดอกด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้านในสีนวล ผลสด รูปกลมหรือค่อนข้างกลม

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบขึ้นทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ และป่าแล้งทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 50-700 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดียตอนกลางและตอนใต้ เมียร์มา ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล เวียเนาม ลาว และกัมพูชา

                                                                                

ประโยชน์            

Utilization

        

เปลือกรากและลำต้น  แก้ไข้จับสั่น ผลอ่อน ช่วยเจริญอาหาร แก้ร้อนใน ขับผายลม แก้ท้องเสีย บำรุงธาตุ ผลสุก คุมธาตุ ช่วยย่อยอาหาร บำรุงกำลัง


แหล่งข้อมูล

Reference

                                  

-  สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 79

-  สมุนไพรไทย น. 223

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 570-578 

-  สมุนไพร อภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 60-69

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 19.1" E 13º 45´ 01.9" N

47 P0770769 m.E 15211381 m.N

47P 0771713 m.E 1522421 m.Nคิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view