สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะลิดิน

Ma li Din

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Geophila repens (L.) I.M.Johnst.
วงศ์

Family             

RUBIACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

อุตพิดน้ำ (ภาคใต้)                                                                                                     
                                 

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยแผ่ไปตามพื้นดิน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ออกที่ปลายกิ่ง ผลสด รูปกลม หรือรูปกระสวยกว้าง เมื่อสุกสีแดงสด


การกระจายพันธุ์

Distribution 

                             
                                                   

ประโยชน์                

Utilization          

ทั้ง 5 ต้มน้ำดื่มเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-      สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 127

-      สารานุกรมสมุนไพร น. 365   

คิวอาร์โค้ด

QR Code

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view