สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                

 

 

                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

คัดเค้าหมู

Khat  khao  mu


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Pisonia aculeata L.วงศ์

Family             

NYCTAGINACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

คัดเค้าหนู khat khao nu (กระบี่) ตังขุย tang khui, ตังผี tang phi (ลำปาง) ตังหยู tang yu ( ชลบุรี อุดรธานี) มะกั๋งผี ma kang phi (ภาคเหนือ) หูชะลวง hu cha luang (จันทบุรี)


ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งมีหนาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน ผลแห้งไม่แตก รูปทรงกระบอก


การกระจายพันธุ์

Distribution 

-ประโยชน์                

Utilization          

เถา บำรุงกำลัง


Stem: tonic


แหล่งข้อมูล

Reference   


คิวอาร์โค้ด

QR Code


            

- สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 186
                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [Next]
view