สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                   

 

    

ชื่อ

Thai Name

คอแลน

Kho laen


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name    

Nephelium hypoleucum Kurzวงศ์

Family             

SAPINDACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

กะเบน kaben, คอรั้ง kho rang, สังเครียดขอน sang khriat khon (ภาคใต้) ขาวลาง khao lang, มะแงว ma ngaeo, หมักงาน mak ngan (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คอแลนตัวผู้ kho laen tua phu, ลิ้นจี่ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) มะแงะ ma ngae, หมักแงว mak ngaeo (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) หมักแวว mak waeo (นครราชสีมา)


ลักษณะ 

Characteristics      

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ดอกช่อ แยกแขนงขนาดใหญ่ ออกที่ง่ามใบใกล้ยอดและปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวแกมเขียว ผลสุกสีแดง มีรสเปรี้ยวอมหวาน


การกระจายพันธุ์

Distribution 

พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ตามที่ใกล้แหล่งน้ำที่ความสูงจากระดับทะเล 100-800 เมตร ออกดอกราวเดือนธันวาคมถึงมกราคม ผลสุกประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม


ประโยชน์                Utilization          

เนื้อไม้ รสฝาด ปรุงเป็นยาห้ามเลือด เปลือกต้น เป็นยาบำรุงเลือด แก่น ผสมกับสมุนไพรอื่น แก้ไข้หมักไม้ ไข้เปลี่ยนฤดู และไข้หวัดใหญ่ ผล เป็นยากระจายเลือด ผลแก่ เป็นยาระบาย มีรสเปรี้ยวจัด นิยมกินกับน้ำปลา เกลือ หรือน้ำปลาหวาน


Wood: antipyretic


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

กกยาอีสาน น. 178พิกัด

UTM

101º 30´ 37.8" E   13º 45´ 34.5" 

47P 0770559 m.E 1521765 m.N 

47P 0771509 m.E 1522591 m.N

47P 0771524 m.E 1522574 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [Next]
view