สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                   

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

คอแลน

Kho Laen
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Nephelium hypoleucum Kurz

วงศ์

Family             

SAPINDACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

กะเบน คอรั้ง สังเครียดขอน (ภาคใต้) คอแลนตัวผู้ ลิ้นจี่ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) มะแงว หมักงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะแงะ หมักแงว (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) หมักแวว (นครราชสีมา)                                                                                                                         


             ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ดอกช่อ แยกแขนงขนาดใหญ่ ออกที่ง่ามใบใกล้ยอดและปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวแกมเขียว ผลสุกสีแดง มีรสเปรี้ยวอมหวาน

การกระจายพันธุ์

Distribution 

         

                         


                                             

ประโยชน์                Utilization          

แก่น ผสมกับสมุนไพรอื่น แก้ไข้หมักไม้ ไข้เปลี่ยนฤดู และไข้หวัดใหญ่

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

กกยาอีสาน น. 178     

พิกัด

UTM

101º 30´ 37.8" E   13º 45´ 34.5" 

47P 0770559 m.E 1521765 m.N 

47P 0771509 m.E 1522591 m.N

47P 0771524 m.E 1522574 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  [Next]
view