สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

              

                   

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

โคคา

Kho Kha    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Erythroxylum coca Lam.

วงศ์

Family             

ERYTHROXYLACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

Coca                                                                                                   


                                   

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเดี่ยว ออกที่ง่ามใบ สีขาว ผลสด รูปรี เมื่อสุกสีแดงสดการกระจายพันธุ์

Distribution 

                                                                                 

ประโยชน์                

Utilization          

ใบ แก้ผิวหนังอักเสบ แก้ผื่นคันจากสัมผัสพืชมีพิษ กระตุ้นประสาทส่วนกลาง แก้ปวดประสาทส่วนหน้า ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ในการ ผ่าตัด รักษาริดสีดวงทวารแหล่งข้อมูล

Reference                                  

-  Encyclopedia of herbs & Their uses น. 124

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เล่ม 3 น. 71  
คิวอาร์โค้ด

QR Code                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [Next]
view