สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

ชื่อ

Thai Name 

ขันทองพยาบาท

Khan thong phayabat


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.วงศ์

Family   

EUPHORBIACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

กระดูก kraduk, ยายปลวก yai pluak (ภาคใต้) ขนุนดง khanun dong (เพชรบูรณ์) ขอบนางนั่ง khop nang nang (ตรัง) ขัณฑสกร khan thot sa kon, ช้องรำพัน chong ram phan, สลอดน้ำ salot nam (จันทบุรี) ขันทอง khan thong (พิจิตร) ข้าวตาก khao tak (กาญจนบุรี) ขุนทอง คุณทอง khun thong (ประจวบคีรีขันธ์) โจ่ง chong (ส่วย-สุรินทร์) ชายปลวก chai pluak (ภาคใต้) ดูกไทร duk sai, ดูกไม้ duk mai, เหมือดโลด mueat lot (เลย) ดูกหิน duk hin (สระบุรี) ดูกไหล duk lai (นครราชสีมา) ทุเรียนป่า thurian pa, ไฟ fai (ลำปาง) ป่าช้าหมอง pa cha mong, ยางปลอก yang plok, ฮ่อสะพายควาย ho sa phai khwai (แพร่) มะดูก ma duk, หมากดูก mak duk (ภาคกลาง) มะดูกดง ma duk dong (ปราจีนบุรี) มะดูกเลื่อม ma duk lueam (ภาคเหนือ) เหล่ปอ le-po (กะเหรี่ยง-แพร่) False lime


ลักษณะ 

Characteristics         

ไม้ต้น สูงไม่เกิน 15 เมตร เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลแก่และแตกเป็นร่องแบบตื้น ๆ ตามยาว เนื้อไม้เป็นสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกแยกเพศ ต่างต้น สีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ผลแห้งแตก รูปกลม มี 3 พู 


การกระจายพันธุ์

Distribution      

พบขึ้นตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 600 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย


ประโยชน์

Utilization

ราก แก้ลม แก้ประดง และแก้พิษในกระดูก เปลือกต้น รักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน บำรุงเหงือก บำรุงฟัน แก้พิษในกระดูก และขับพยาธิ  เปลือกต้นและเนื้อไม้ แก้ลมพิษ แก้ประดง รักษากามโรค โรคเรื้อน และมะเร็ง


Wood: antipyretic, treatment of venereal diseases; external use for urticaria ; Stem bark: anthelmintic, laxative; external use as fungicide, strengthen gum and teeth


แหล่งข้อมูล

Reference

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 196

- สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 50

- สมุนไพรไทย น. 61

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 188-189

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 402-404

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 720- 721 

- พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม1 น. 128-129


พิกัด

UTM

101º 30´ 17.9" E 13º 44´ 59.8" N

47P 0770981 m.E 1520447 m.N

47P 0771050 m.E 1521429 m.N

47P 0771115 m.E 1521498 m.N

47P 0771391 m.E 1522532 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code


ขยายพันธุ์โดย :  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view