สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                      

                                                  

                                                                              

                          

                                                          

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ขันทองพยาบาท

Khan thong phayabat


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.


วงศ์

Family   

         

EUPHORBIACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name      

กระดูก ยายปลวก(ภาคใต้) ขนุนดง (เพชรบูรณ์) ขอบนางนั่ง (ตรัง) ขัณฑสกร ช้องรำพัน สลอดน้ำ (จันทบุรี) ขันทอง (พิจิตร) ขุนทอง คุณทอง (ประจวบคีรีขันธ์) ดูกไทร ดูกไม้ เหมือดโลด (เลย) ดูกหิน (สระบุรี) ดูกไหล (นครราชสีมา) ทุเรียนป่า ไฟ (ลำปาง) ป่าช้าหมอง ยางปลอก ฮ่อสะพายควาย (แพร่) มะดูก หมากดูก (ภาคกลาง) มะดูกดง (ปราจีนบุรี) มะดูกเลื่อม (ภาคเหนือ)

                                                                          

ลักษณะ 

Characteristics 

                         

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกแยกเพศ ต่างต้น สีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ผลแห้งแตก รูปกลม มี 3 พู                                                              


การกระจายพันธุ์

Distribution        

พบขึ้นตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 600 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย                                                     

ประโยชน์

Utilization


          

ราก แก้ลม แก้ประดง และแก้พิษในกระดูก เปลือก รักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน บำรุงเหงือก บำรุงฟัน แก้พิษในกระดูก และขับพยาธิ  เปลือกและเนื้อไม้ แก้ลมพิษ แก้ประดง รักษากามโรค โรคเรื้อน และมะเร็ง


แหล่งข้อมูล

Reference


                           

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 196 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 50 สมุนไพรไทย น. 61 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 188-189 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 402-404 สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 720- 721 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม1 น. 128-129                              

                              

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view