สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

 

 

 

 

 

    

ชื่อ

Thai Name 

ขิงแห้ง

Khing heang


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

Zingiber mekongense Gagnep.วงศ์

Family

ZINGIBERACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name 

ไพลดำ phlai dam (ทั่วไป)ลักษณะ 

Characteristics  

ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ขีอปล้องชัดเจน ลําต้นเทียม ตั้งตรงไม่ ่แตกแขนง รากเป็นรากพิเศษ แตกออกจากส่วนโคนของเหงา้ ปลายรากโป่งพองออกเพื่อสะสมอาหาร ใบเดี่ยว เรียงสลับ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ก้านช่อดอกสั้น กลีบดอก ส่วนโคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีม่วงอ่อน มีจุดประสีขาว กาบดอกสีน้ำตาลอมเขียว กลีบดอกสีน้ำตาลอมส้ม เหง้าผอมและยาว


การกระจายพันธุ์

Distribution 

พื้นที่ลาดชันในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับทะเล 281 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ติดผลเดือนมิถุนายน


ประโยชน์           

Utilization   

เหง้า รสหวาน ร้อน เผ็ด ขับลม ช่วยย่อยอาหาร ดับกลิ่นคาวในอาหารประเภทเนื้อ หน่ออ่อนและดอก รับประทานเป็นผัก ขับลม


Rhizome: condiment, digestant, carminative


แหล่งข้อมูล

Reference

หมอยาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีและตราดคิวอาร์โค้ด

QR Code


ขยายพันธุ์โดย : การแยกหน่อ                                                                                                                                                                                                                                 

            

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view