สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

  

    

ชื่อ

Thai Name  

ขี้ตุ่น

Khi tun


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Helicteres angustifolia L.วงศ์

Family

             

MAVACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name            

ขี้อ้น khi on (ภาคตะวันตกเฉียงใต้) เข้ากี่น้อย khao ki noi (ภาคตะวันออก) ปอขี้ไก่ po khi kai, ปอเต่าไห้ po tao hai, ไม้หมัด mai mat (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปอมัดโป po mat po (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ป่าเหี้ยวหมอง pa hiao mong, หญ้าหางอ้น ya hang on (ภาคเหนือ) ยำแย่ yam yae (ภาคใต้) 


ลักษณะ 

Characteristics 

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 เมตร ทุกส่วนมีขนปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีน้ำเงินซีดหรือชมพู ผล รูปทรงกระบอก มีขนสากปกคลุม


การกระจายพันธุ์

Distribution 

พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง เขาหินปูน ความสูงจากระดับน้ำทะเล 50-900 เมตร ออกดอก และเป็นผล ช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม


ประโยชน์           

Utilization          

ใบ ทาแผล มีหนอง ทั้ง 5 ปรุงยาต้มแก้ไข้มาลาเรีย


Whole plant: antimalarial


แหล่งข้อมูล

Reference


คิวอาร์โค้ด

QR Code-                                                                                                                                                                                                                                    

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view