สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                     

    

ชื่อ

Thai Name  

ขี้ครอก

Khi khrok


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Urena lobata L.วงศ์

Family             

MALVACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name            

ขมงดง khamong dong (สุโขทัย) ชบาป่า chaba pa (น่าน) บอเทอ bo-thoe (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปอเส้ง po seng (ปัตตานี) ปะทะ pa-tho  (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปูลุ pu-lu (มลายู-นราธิวาส) เส้ง seng (ภาคใต้) หญ้าผมยุ่ง ya phom yung หญ้าอียู (ภาคเหนือ) หญ้าหัวยุ่ง ya-hua-yung (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) หญ้าอียู ya i yu (ภาคเหนือ) Caesarweed, Urena burr


ลักษณะ 

Characteristics 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5-2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีขนรูปดาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกสีชมพู ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลแห้งแตก


การกระจายพันธุ์

Distribution 

ขึ้นตามป่าราบและที่ลุ่มรกร้างทั่วไปประโยชน์            

Utilization          

ราก ถอนพิษไข้ทั้งปวง แก้ปวดท้อง ใบ แก้ท้องเสีย แก้ไอ ดับพิษเสมหะ ทั้ง 5 ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ และแก้พิษน้ำเหลืองเสีย


Leaf: expectorant ; Whole plant: diuretic 


แหล่งข้อมูล

Reference

- สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา น. 220

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่1 น. 204

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 529-530

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 96    


คิวอาร์โค้ด

QR Codeขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ชอบความชื้นปานกลางและแสงแดดแบบเต็มวัน                                  

                                                                                                                     

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view