สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                   

 

                                                                   

                                                                      

    

ชื่อ

Thai Name 

เขนงนายพราน

Kha neng nai phran


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name    

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce var. mirabilisวงศ์

Family

NEPENTHACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

กระบอกน้ำพราน kra bok nam phran, หม้อข้าวหม้อแกงลิง mo khao mo kaeng king, เหน่งนายพราน neng nai phran (ภาคใต้) ปูโยะ pu-yo (มลายู-ปัตตานี) ลึงค์นายพราน lueng nai phran (พัทลุง) หม้อแกงค่าง mo kaeng khang (ปัตตานี) หม้อข้าวลิง mo khao ling (จันทบุรี) Swamp pitcher plant


ลักษณะ 

Characteristics

ไม้เถา ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบเป็นมือเกาะและมีกระเปาะเป็นถุงดักจับแมลง ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง สีม่วงคล้ำ ผลแห้งแตก


การกระจายพันธุ์

Distribution 

-ประโยชน์            

Utilization         

ใบ รักษาโรคหอบหืด น้ำที่ค้างในถุงดักแมลง แก้หูเป็นหนองและหูน้ำหนวก


Leaf: bronchodilator ;


แหล่งข้อมูล

Reference

กกยาอีสาน น. 176คิวอาร์โค้ด

QR Code

 

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view